A wannan karatun Malam ya jawo hankalin jama’a da yada abubuwan da bai kamata ba game da addini ko izgilanci wanda hakan zai iya kai mutum da shiga wuta

Leave a Reply