A cikin karatunsa na jiya Alhamis, Usulul Iman ya kawo misali da abubuwan da muka amfani da su a wannan zamanin da zai tabbatar maka cewa Allah yana da Mala’iku kuma suna yi mishi aiki.

Leave a Reply