A wata muhadara da Malam ya gabatar a shekarar 2018 malam ya karantar da Hadisin Manzon Allah da ya tsawatar game da malaman da suke bayar da fatawa game da abin da basu da ilimi har wani yayi amfani da shi aka rasa rai.

Leave a Reply