Lokacin da Malam yake bayani game da Hadisin Manzon Allah da ya ce ba zai kayyade farashin kaya ga mutanen Madina ba, a gefe guda Imamu Malik ya fadi dalilin Manzon Allah SAW na fadan haka, da kuma dalilin da zai sanya a kayyade farashi a wurin ‘yan kasuwa.

Leave a Reply