Karin bayani game da sanar P.O.S. daga bakin malam da kuma dalili da ya sa a hujjarsu sana’ar tafi zama halal

Leave a Reply