A cikin wannan video malam ya warware tsakanin rashin lafiyar da Manzon Allah SAW yayi da kuma cewar an yi mishi sihiri kuma ya kama shi.

Leave a Reply