A cikin wannan video zaku ji irin girma da daraja da Allah yayiwa Sayyadi Abubakar Siddiq da kuma irin daukakar da musulmai zasu yi idan bi wannan shawarwari daga Manzon Allah SAW.

Leave a Reply