A lokacin da wadansu jama’a suke farin ciki da mutuwar manyan mutane sanadiyar cutar Corona Virus, shi kuma malam jan hankali yayi game da hatsarin mutuwarsu a cikin al’umma.

Leave a Reply