Mene ne matsayin wannan kiba da canji da shugabanni suke yi a lokacin da suke kan mulki? Yaya hukuncin kibar ma da kuma walwala da suke samu?

A cikin wannan karatu na Assiyasayush Shar’iyya da malam yayi akwai muhimmin sako ga shugabanni.

Leave a Reply