A cikin wannan video zamu ji yadda Sahabban Manzon Allah suka samu tarbiya a gare shi, da kuma dalilin da yasa Larabawan daji suka fi kafirci da munafinci da kamanceceniya da ke tsakanin wanda ya yi karatu a gaban malami da wanda ya koyi karatu a gaban na’ura ko dakin litattafai.

Leave a Reply