A yanzu da sana’a take wahala gashi kuma malamai suna kira da cewar ya dace a ce kowane bangaren sana’a a ce akwai wakilin musulmi a wannan wurin. Shin mene ne hukuncin aiki a Kamfanin Taba ko Giya ga Musulmi?

Leave a Reply