Wannan shine karatun tafsirin Alkur’ani mai girma da Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya gabatar yau, inda ya kammala karshen Suratut Taubah a cikin malam ya fadi halayen Manzon Allah da kuma bayanai game da munafukai

Leave a Reply