Wannan shine Tafsirin Alkur’ani mai girma da Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya gabatar yau Talata 28/04/2020 a cikin Suratut Taubah aya ta 102-105

Leave a Reply