Wannan amsace da malam ya bayar game da wadanda suke cewar an saukar da wadannan surori ne bayan anyiwa Manzon Allah sihiri.

Leave a Reply