Wannan tambaya ce da wani bawan Allah yayi yana son Malam ya warware masa game da Hadisan da suka zo game da maganar Annoba bata shiga garin Makka ko Madina.

2 COMMENTS

Leave a Reply