Auren mutu’a aure ne da ya shahara tsakanin masu akidun Shi’a da kokarin dogaro da wannan ayar ta cikin Suratun Nisa’i, duk da abinda da Marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya rubuta saboda kodayake da yana da rai saboda abinda ya gani na zahiri da ya goge wannan maganar. Amma mene ne gaskiyar maganar Mutu’ar?

Leave a Reply