Wannan itace addu’ar da Manzon Allah ya koyar da sahabbansa su rika yi a lokacin da suke cikin damuwa ko kuma kuncin rayuwa ko kuma wani bakin ciki.

Leave a Reply