A cikin karatunsa na Mukhtasar babin yankan Ragon suna, malam ya fadi abubuwan da suka inganta tabbatattu da ake yi a zamanin Manzon Allah idan aka yiwa mutum haihuwa

Leave a Reply