Wannan video ne da zai koya maka yadda ake ramuwar sallar da ta kubucewa mutum lokacin da zai bi limami sallah.

Ko kasan wannan itace hanyar da ake rama Sallah a lokacin Manzon Allah? Shin kaima haka kake yi?

Leave a Reply