Wannan clip din amsace da Malam ya baiwa wani malami game da cewar mace na iya shugabanci ko kuma jagorantar al’umma

Leave a Reply