Wannan shine tafsirin na rana ta biyu da sheikh Dr. Ahmad Gumi ya gabatar, wanda a ciki yayi magana game da mawuyacin hali da gwamnati ke ciki da shiga tsaka me wuce game da halin da jama’a ke ciki. Malam yayi fassara ne a cikin Suratut Taubah aya ta 60-61

Leave a Reply